Esteu aquí: Inici NOTÍCIES El Consell Assessor Municipal de l’Esport de la ciutat de Lleida comença a treballar en la redacció del Pla Estratègic de l’Esport municipal

El Consell Assessor Municipal de l’Esport de la ciutat de Lleida comença a treballar en la redacció del Pla Estratègic de l’Esport municipal

L’ens participatiu dóna compliment a la moció aprovada per unanimitat de tots els grups municipals en què es va acordar la redacció d’un pla estratègic de l’esport municipal prenent com a document base el Pla Director actualment vigent. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, presideix aquest ens del qual en formen part 36 membres de diferents clubs, institucions i entitats a més d’esportistes de prestigi com Saül Craviotto, Jackson Quiñónez o Sergi Escobar.

13-09-2016

Hermínia Sirvent

Hermínia Sirvent

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha presidit aquesta tarda la constitució, durant aquest mandat, del Consell Assessor Municipal de l’Esport de la ciutat de Lleida, un ens que té com a objectiu crear una via de diàleg permanent amb les persones, entitats i institucions que coneixen a fons la realitat del fet esportiu. Les activitats d’aquest consell, integrat per 36 membres de diferents institucions, entitats i esportistes a títol individual estan adreçades a potenciar l’esport com a un vertebrador més del teixit social.

L’objecte del consell és assessorar l’Ajuntament de Lleida en matèries relacionades amb la pràctica esportiva i en la planificació i promoció d’accions relacionades amb l’esport.

En la primera reunió del consell d’aquest mandat s’ha començat a treballar en la redacció del Pla Estratègic de l’Esport municipal. Així, el Consell Assessor Municipal de l’Esport dóna compliment a la moció aprovada per unanimitat de tots els grups municipals l’agost de 2015 en què es va acordar la redacció d’un nou pla estratègic de l’esport municipal prenent com a document base el Pla Director vigent.

En la reunió d’avui s’ha acordat felicitar els esportistes i tècnics lleidatans que van participar als JJOO de Rio, i a Saúl Craviotto en particular. També s’ha felicitat a Mònica Gimeno, recent Campiona d’Europa de Patinatge.

El Consell Assessor Municipal de l’Esport és òrgan consultiu en matèria esportiva i tota la seva activitat estarà encaminada a:

- Assessorar l’Ajuntament en els diferents programes i/o actuacions que aquest dugui a terme a la ciutat en matèria esportiva.

- Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i organismes públics municipals relacionats amb l’esport.

- Preparar i difondre estudis sobre matèria esportiva.

- Potenciar la coordinació entre les diferents institucions o entitats que actuïn en l’àmbit de l’esport, ja siguin públiques o privades.

- Facilitar recerques, estudis i reculls de dades per tal d’arribar al coneixement permanent i el més exacte possible de l’esport de Lleida.

- Informar i assessorar sobre l'educació esportiva i promoure-la a fi de sensibilitzar la població sobre la importància de l'exercici físic per a la salut.

- Fomentar i promoure l’associacionisme i la col·laboració entre les entitats esportives i la transversalitat amb d’altres, potenciant la col·laboració entre elles.

- Donar degut compliment al Manifest de bones pràctiques de l’esport, “A Lleida Esport per a tothom”, signat el 2008 per les entitats esportives de la ciutat, dins la celebració de LLEIDA CIUTAT EUROPEA DE L’ESPORT 2008.

- Intervenir, a demanda de les parts, en la mediació de conflictes entre entitats esportives, administracions, esportistes i els generats per la pròpia pràctica esportiva.

- Fomentar la participació i la col·laboració ciutadana amb l’administració esportiva.

Les funcions del Consell Assessor Municipal són:

- Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament sobre matèries de l’àmbit esportiu

- Emetre propostes i suggeriments en relació a la situació esportiva de la ciutat i de com millorar-ne la pràctica esportiva.

- Gestió de conflictes derivats de la pràctica esportiva, cercant acords satisfactoris per a totes les parts implicades, acostant i gestionant els antagonismes.

- Crear les comissions de treball i altres òrgans complementaris d’estudi que siguin necessaris per a donar una major operativitat i celeritat a les seves actuacions.

Servei d'Esports

Regidoria d’Esports i Activitat Física

Avinguda de Tortosa 2, Edifici Mercolleida, 1a planta 25005 Lleida
Tel. 973 700 607 / 973 700 614